ติดต่อออนไลน์  

q a

   

พิธีปิดแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด “มัธยม สพม. 13 ตรังคัพ” ครั้งที่ 3

Details

พิธีปิดแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด “มัธยม สพม. 13 ตรังคัพ” ครั้งที่ 3: นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด “มัธยม สพม. 13 ตรังคัพ” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง โดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 20 ทีม โดยสรุปผลการแข่งขันดังนี้

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร ถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม 2,000 บาทได้แก่ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม และโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร ถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

รางวัล ชนะเลิศ ได้รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร ถ้วยรางวัล พร้อมเงินบำรุงทีม 4,000 บาทได้แก่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม รับเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

รางวัลผู้ฝึกสอนทีมมารยาทยอดเยี่ยม รับเกียรติบัตร ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.วีรยุทธ์ เกาะกลาง โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

 รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม รับเกียรติบัตร ได้แก่ นายสมโชค ศรีพล และนายปิยะ สินยัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ

 รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่ นายจารุกิตติ์ ไกรทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ

 รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กชายสราวุฒ์ หีมเอียด โรงเรียนบางดีวิทยาคม

 รางวัลนักฟุตซอลยอดเยี่ยม รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ได้แก่ นายเตชะพัด เถี้ยนขก โรงเรียนวิเชียรมาตุ

 DSC 9464  DSC 9514

DSC 9535  DSC 9546

DSC 9569  DSC 9573

DSC 9578  DSC 9580

DSC 9589  DSC 9593

DSC 9601  DSC 9614

DSC 9630  DSC 9634

DSC 9636  DSC 9638

DSC 9639  DSC 9645

DSC 9650  DSC 9654

DSC 9665  DSC 9657

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น