ติดต่อออนไลน์  

q a

   

เปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์

Details

 

เปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประกวด การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และร่วมชมนิทรรศการวิชาการ งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมในพิธี  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จังหวัดกระบี่

                   โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและนิทรรศการวิชาการ ในงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และผู้ปกครองนักเรียน มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

15543  15550

15551  15556

15558  15559

15566  15573

15545

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น