ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2562

Details

การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2562 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีประกาศผลการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนกันตังพิทยากร ซึ่งมีผลการตัดสินโรงเรียนที่สามารถผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ดังนี้

-       -  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร

-       -  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2562 ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

0018  0019

012  011

212  211

268252  268253

4823  4544

1

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น