ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 แสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

Details

สพม. 13 แสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายสุชีพ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนายประยุทธ์  โขขัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ แสดงความยินดีกับ นายชีระวิทย์  ธนวัฒน์กีรติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

DSC 1028  DSC 1007

DSC 1022  DSC 1029

DSC 1032  DSC 1037

DSC 1044  DSC 1046

DSC 1067  DSC 1069

DSC 1071  DSC 1043

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น