ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Onlint ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Details

DSC 0011  DSC 0038

DSC 0026  DSC 0021

DSC 0055  DSC 0070

DSC 0072  DSC 0013

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : วันที่ 22 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “กิจกรรมพบกลุ่ม Face to Face” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสภาราชินี 2 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นกิจกรรมพบกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา และ Admin PLC

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น