ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน

Details

50276  50279

S 131727367  50282

50281  50277

โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน : วันที่ 1 เมษายน 2562 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 “เรื่องราว ชาวเบญจา พัฒนาภาวะผู้นำ สภานักเรียน” เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ค้นหาความสามารถของตนเองและได้แสดงศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้มากที่สุด และเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคงเข็มแข็งของสังคมไทยต่อไป อันจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมที่จะเป็นนักเรียนแกนนำ สภานักเรียน ที่จะเป็นกำลังในการช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนต่อไป ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น