ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2562

Details

สพม. 13 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2562 และประชุมผู้บริหารของสำนักงานฯ : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย นายกรุณพล  พราหมเภทย์ และนายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของสำนักงานฯ  ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2562  หลังจากนั้น นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานฯ เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

DSC 1389  DSC 1387

DSC 1386  DSC 1380

DSC 1399  DSC 1398

DSC 1400

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น