สพม. 13 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2562

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Wednesday, 03 April 2019 15:36
Written by sirarat
Hits: 321

สพม. 13 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2562 และประชุมผู้บริหารของสำนักงานฯ : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย นายกรุณพล  พราหมเภทย์ และนายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของสำนักงานฯ  ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2562  หลังจากนั้น นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานฯ เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

DSC 1389  DSC 1387

DSC 1386  DSC 1380

DSC 1399  DSC 1398

DSC 1400