ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 13 ครั้งที่ 2/2562

Details

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 13 ครั้งที่ 2/2562 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว และนายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

                ทั้งนี้ ก่อนระเบียบวาระการประชุม นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ได้นำบุคลากรสวดมนต์ ไหว้พระ ร้องเพลงชาติ และจัดพิธีลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างโปร่งใส ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 “สพม. 13 สุจริต โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น” พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 และเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

DSC 0017  DSC 0019

DSC 0062  DSC 0063

DSC 0064  DSC 1754

DSC 1757  DSC 1760

DSC 1764  DSC 1767

DSC 1770  DSC 1773

DSC 0072  DSC 1783

DSC 1789  DSC 0093  

 DSC 1799  DSC 1800

DSC 1803  DSC 1804

DSC 1810  DSC 0062

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น