ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การศึกษาดูงานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

Details

การศึกษาดูงานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว และนายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสำนักงานฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

DSC 1886  DSC 1893

DSC 1849  DSC 1851

DSC 1853  DSC 1858

DSC 1863  DSC 1887

DSC 1889  DSC 1898

DSC 1874

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น