การศึกษาดูงานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Saturday, 13 April 2019 15:08
Written by sirarat
Hits: 379

การศึกษาดูงานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว และนายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสำนักงานฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

DSC 1886  DSC 1893

DSC 1849  DSC 1851

DSC 1853  DSC 1858

DSC 1863  DSC 1887

DSC 1889  DSC 1898

DSC 1874