การตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดตรัง

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Wednesday, 17 April 2019 10:29
Written by sirarat
Hits: 237

การตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดตรัง : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายประยุทธ์  โขขัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายทนงศักดิ์  ไทรงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดตรัง โดยมี นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าคณะ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดตรัง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง และบริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาตรัง เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ อำเภอ ในระหว่างวันที่ 12 - 13 เมษายน 2562 บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง จุดตรวจหน้าวัดทุ่งหวัง ตำบลโคกหล่อ, ป้อมตำรวจหน้า อบต. นาโต๊ะหมิง, เทศบาลตำบลคลองเต็ง และศูนย์จราจร ถนนเพชรเกษม (ตรัง – พัทลุง) อำเภอนาโยง

DSC 1902  DSC 1915

DSC 1921  DSC 1937

DSC 1950  DSC 1956

 DSC 1968  DSC 1964

DSC 1983  DSC 1985

DSC 1993  DSC 1988

DSC 2002  DSC 2008

DSC 1915