ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ Video Conference

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Thursday, 02 May 2019 15:26
Written by sirarat
Hits: 294

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบ Video Conference : นายกรุณพล  พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมฯ เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดได้ทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมรับการประเมินดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

 DSC 2173  DSC 2176

DSC 2177  DSC 2179

DSC 2181  DSC 2173