สพม. 13 ร่วมพิธีและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตรัง

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Tuesday, 07 May 2019 14:02
Written by sirarat
Hits: 263

สพม. 13 ร่วมพิธีและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตรัง : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว นายกรุณพล พราหมเภทย์ และนายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมพิธีและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562  ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 DSC 0043  DSC 0016

DSC 0025  DSC 0095

DSC 0107

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562  นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 DSC 2191  DSC 2194

DSC 2198  DSC 2184

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย นายสมมาตร์ สุวรรณทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 2227  DSC 2229

DSC 2223  DSC 2243

DSC 2246  DSC 2247

DSC 2251  DSC 2236

DSC 2264  DSC 22721