ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 รับชมพิธีเปิดงาน สพฐ. : 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ และการประชุมชี้แจงข้อราชการจากเลขาธิการ กพฐ.

Details

สพม. 13 รับชมพิธีเปิดงาน สพฐ. : 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ และการประชุมชี้แจงข้อราชการจากเลขาธิการ กพฐ. : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว นายกรุณพล  พราหมเภทย์ และนายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมรับชมพิธีเปิดงาน สพฐ. : 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซึ่งมีการนำเสนอผลงานโครงการเด่น 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ ได้แก่ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ Active Learning และนิเทศจิตอาสา โครงการห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนกีฬา และห้องเรียนอาชีพ และโครงการอื่น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

          หลังจากนั้น นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ในหัวข้อ การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป  การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  การขับเคลื่อนโรงเรียนตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV  และการเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง

DSC 2284  DSC 2288

DSC 2277  DSC 2282

DSC 2286  DSC 2306

DSC 2297.1

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น