ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Details

 สพม. 13 อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : ว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว และนายกรุณพล  พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

          นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงข้อราชการของ สพฐ. ผ่านทางรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. หลังจากนั้น สพฐ, ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รูปแบบใหม่ NEW DLTV

DSC 2322  DSC 2332

DSC 2336  DSC 2340

DSC 2337  DSC 2343

DSC 2344  DSC 2335

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น