ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่และตรัง

Details

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่และตรัง : นายกรุณพล  พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และตรัง

                   ตามที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกระบี่และตรัง ผ่านการคัดเลือกระดับภาคใต้เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผ่านการคัดเลือกการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  โรงเรียนกันตังพิทยากร  โรงเรียนวิเชียรมาตุ  ซึ่งสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้กำหนดการตรวจประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ในพื้นที่) ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อดูการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2562

 

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่

 A1  A2

A3  A4

A5  A7

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  จังหวัดกระบี่

B1 1  B2

B3  B4

B5  B6

 

โรงเรียนกันตังพิทยากร  จังหวัดตรัง

C1  C2

C3  C4

C6  C5

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ  จังหวัดตรัง

D1  D2

D3  D4

D6  D5

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น