ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพฐ. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ สพม. 13

Details

สพฐ. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ สพม. 13 : นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 13 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาศึกษาสภาพการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ สำนักงานฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการประเมินโครงการของหน่วยงานในภูมิภาคและหน่วยงานในส่วนกลาง เพื่อศึกษาสภาพการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. และลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ศึกษาสภาพการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และในระดับสถานศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นผู้ให้ข้อมูล

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

DSC 2920  DSC 2926

DSC 2933  DSC 2940

DSC 2948  DSC 2924

DSC 2925  DSC 2928

 

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

S 27353100  S 27353101

S 27353103  S 27353099

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น