ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรมนิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรวมจังหวัดตรัง-กระบี่

Details

DSC 0077  DSC 0066

DSC 0029  DSC 0045

DSC 0038  DSC 0030

DSC 0052  DSC 0055

DSC 0058

กิจกรรมนิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรวมจังหวัดตรัง-กระบี่ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมปีงบประมาณ 2562 : กิจกรรมนิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรวมจังหวัดตรัง-กระบี่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสภาราชินี 2 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ

                       โดยเชิญ นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม โดยเชิญครูผู้รับผิดชอบงานการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่จัดการเรียนรวม จำนวน 28 โรง เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีนักเรียนเรียนรวมทั้งสิ้น 273 คน ในปีงบประมาณ 2562

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น