ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562

Details

สพม. 13 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมบูรณาการโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 โดยมี นายสุชีพ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ        ปี 2562  เพื่อส่งเสริมทักษะและความสามารถด้านภาษาไทยของครูผู้สอนและผู้เรียน  รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน        ภาษาไทยให้ประสบผลสำเร็จ โดยแบ่งกิจกรรมการแข่งขันออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การคัดลายมือ (ระดับ ม. 1-3 และ ม. 4-6)  เรียงความ (ระดับ ม. 1-3  และ ม. 4-6)  การแต่งคำประพันธ์ (ระดับ ม. 1-3)  และรอบรู้วรรณคดี (ระดับ ม. 4-6)  ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันจะคัดเลือกผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละกิจกรรม ส่งเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป 

DSC 2969  DSC 2973

DSC 2975  DSC 2981

DSC 2972  DSC 2986

DSC 3000  DSC 2988

DSC 3006  DSC 3011

DSC 3016  DSC 2974

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น