ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การแข่งขันกีฬาสี “ราษฎร์รังสรรค์เกมส์”

Details

การแข่งขันกีฬาสี “ราษฎร์รังสรรค์เกมส์” :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “ราษฎร์รังสรรค์เกมส์” ประจำปี 2562 โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

                   โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “ราษฎร์รังสรรค์เกมส์” ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งสามารถนำทักษะทางด้านกีฬานำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน

0015  0012

0014  0004

0011  0009

006  002

001  0010

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น