ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การแข่งขันกีฬา กรีฑา ป.ส. ตรังเกมส์ ครั้งที่ 16

Details

การแข่งขันกีฬา กรีฑา ป.ส. ตรังเกมส์ ครั้งที่ 16 : นายกรุณพล  พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการแข่งขันกีฬา กรีฑา ป.ส. ตรังเกมส์ ครั้ง 16 โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

                   โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ป.ส. ตรังเกมส์ ครั้งที่ 16 ซึ่งทำการแข่งขันกีฬา ในระหว่างวันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2562 และแข่งขันประเภทกรีฑา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

312029  312031

312028  312242

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น