การแข่งขันกีฬา กรีฑา ป.ส. ตรังเกมส์ ครั้งที่ 16

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Tuesday, 02 July 2019 09:01
Written by sirarat
Hits: 279

การแข่งขันกีฬา กรีฑา ป.ส. ตรังเกมส์ ครั้งที่ 16 : นายกรุณพล  พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการแข่งขันกีฬา กรีฑา ป.ส. ตรังเกมส์ ครั้ง 16 โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

                   โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ป.ส. ตรังเกมส์ ครั้งที่ 16 ซึ่งทำการแข่งขันกีฬา ในระหว่างวันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2562 และแข่งขันประเภทกรีฑา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

312029  312031

312028  312242