ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การแข่งขันกีฬา “Thungyao Family Games”

Details

การแข่งขันกีฬา “Thungyao Family Games” : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองระหว่างคณะสี โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ “Thungyao Family Games” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็ง  โดยมี คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

0001  0008

0010  0009

0003  0005

0012

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น