ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การแข่งขันกีฬาสี “ดังข้าวเกมส์” โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

Details

การแข่งขันกีฬาสี “ดังข้าวเกมส์” โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง : นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ดังข้าวเกมส์” ครั้งที่ 43  โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

                   โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ดังข้าวเกมส์” ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา การรู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

DSC 0004  DSC 0067

DSC 0068  DSC 0083

DSC 0090  DSC 0094

DSC 0098  DSC 0109

DSC 0120  DSC 0130

DSC 0132  DSC 0068

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น