การแข่งขันกีฬาสี “ดังข้าวเกมส์” โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Wednesday, 10 July 2019 10:50
Written by sirarat
Hits: 198

การแข่งขันกีฬาสี “ดังข้าวเกมส์” โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง : นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ดังข้าวเกมส์” ครั้งที่ 43  โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

                   โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ดังข้าวเกมส์” ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา การรู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

DSC 0004  DSC 0067

DSC 0068  DSC 0083

DSC 0090  DSC 0094

DSC 0098  DSC 0109

DSC 0120  DSC 0130

DSC 0132  DSC 0068