ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน “น้ำผุดเกมส์”

Details

การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน “น้ำผุดเกมส์” :นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน “น้ำผุดเกมส์” โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนน้ำผุด เข้าร่วมพิธี ซึ่งการจัดแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา กรีฑา  พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

0001  0003

0004  0005

0009  0007

0008  0015

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น