ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชุม Cluster 6

Details

DSC 0011  DSC 0009

DSC 0012  DSC 0010

DSC 0015  DSC 0002

ประชุม Cluster : วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายธัชชเวชว์ จันนทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) เขตตรวจราชการที่ 6 จัดประชุม Cluster 6 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งใน cluster 6 ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 1, 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น