ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการ

Details

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการ : นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการและการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) โดยมี นายประยุทธ์  โขขัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง – กระบี่) จำนวน 87 คน เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562  ณ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการ และการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบงานสารบรรณว่าด้วยเรื่องหนังสือราชการ การเก็บรักษาและทำลายเอกสารราชการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

DSC 0017  DSC 0024

DSC 0028  DSC 0010

DSC 0049  DSC 0045

DSC 0078  DSC 0082

DSC 0086  DSC 0012

DSC 0014  DSC 0030

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น