ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการและระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรของสำนักงาน

Details

สพม. 13 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการและระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรของสำนักงาน : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการและระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) หัวข้อ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องงานสารบรรณและระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์” โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานฯ เข้าร่วมอบรม  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการและระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) หัวข้อ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องงานสารบรรณและระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและหนังสือราชการ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมีการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบงานสารบรรณว่าด้วยเรื่องหนังสือราชการ โดย นายประยุทธ์  โขขัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม My Office โดย นายทนงศักดิ์  ไทรงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มงาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ

 DSC 0003  DSC 0012

DSC 0020  DSC 0006

DSC 0004  DSC 0025

DSC 0018  DSC 0009

DSC 0001

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น