ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของ สพม.13

Details

การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของ สพม.13 นายวิมล  นาคพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ระยะ 4 เดือน เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายกรุณพล  พราหมเภทย์ และนายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

DSC 5600  DSC 5597

DSC 5606  DSC 5609

DSC 5602  DSC 5610

DSC 5601

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น