เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 (สาย 4)

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Thursday, 19 September 2019 17:57
Written by sirarat
Hits: 332

เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (สายที่ 4) : นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายสุรพงษ์  เพชรเครือ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (สายที่ 4) ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา    ให้กำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียนตลอดจนการช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น  โดยพิจารณานักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  เช่น  ด้านยาเสพติด  ด้านความประพฤติ  ด้านผลการเรียน  ด้านเศรษฐกิจ  ฐานะครอบครัวยากจนที่เสี่ยงต่อการออกกลางคัน  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  จำนวน 3 โรงเรียน  ดังนี้

 

เด็กหญิงจินดา  มารยา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

DSC 5615  DSC 5617

DSC 5622  DSC 5624

 

นางสาวเมฆขลา  ชุมพล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

DSC 5625  DSC 5629

DSC 5631  DSC 5634

 

นางสาวสุฑารัตน์  สีเข้ม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์

DSC 5637  DSC 5641

DSC 5642  DSC 5652

DSC 5651