การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Tuesday, 01 October 2019 20:38
Written by sirarat
Hits: 252

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน : นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน  โดยมี นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้กล่าวรายงาน  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสังกัด ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2562  โดยมี นายตุลากานต์  มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เตรียมพร้อมกายใจ สู่วัยเกษียณ

 DSC 6321  DSC 6323

DSC 6357  DSC 6358

DSC 6361  DSC 6366

DSC 6373  DSC 6374

DSC 6381  DSC 6384

DSC 6386  DSC 6387

DSC 6468  DSC 6471

DSC 6477  DSC 6479

DSC 6521  DSC 6523

DSC 6524  DSC 6526

DSC 6571  DSC 6468