ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp)

Details

การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) : นางสุรีรัตน์ คำฝอย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

                   การจัดอบรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp Turbo) เป็นการจัดการอบรมเพื่อขยายผลให้กับครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (ฺBoot Camp) ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดอบรมขยายผลให้กับครูภาษาอังกฤษทุกคนที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดที่ศูนย์ ERIC โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ รุ่นที่ 2 และ 3 จัดที่ศูนย์ ERIC โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง สำหรับในรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม รวมจำนวน 71 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากร นางยุวดี วงษ์น้อย และนางสาวอัสวานี มาทวี จาก TMT (Thailand Master Trainer) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาให้ความรู้และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ ERIC โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

27803651  27803654

27803655  27803653

27803657  27803656

 27803658  27803660

27803663  27803667

27803669

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น