ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การอบรมขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp Turbo รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ ERIC โรงเรียนวิเชียรมาตุ

Details

การอบรมขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp Turbo รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ ERIC โรงเรียนวิเชียรมาตุ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดการอบรมขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp Turbo รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562   และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ ERIC โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดอบรมขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp Turbo เป็นการจัดการอบรมเพื่อขยายผลให้กับครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (ฺBoot Camp) ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดอบรมขยายผลให้กับครูภาษาอังกฤษทุกคนที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดที่ศูนย์ ERIC โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่  รุ่นที่ 2 และ 3 จัดที่ศูนย์ ERIC โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

                    สำหรับในรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562  มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม        ครูชาวต่างชาติ และครูอัตราจ้าง รวมจำนวน 55 คน โดยมี นางอัมพร  สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นประธานพิธีเปิด และในรุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม และครูอัตราจ้าง รวมจำนวน 45 คน  โดยมี นางยุภา      พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นประธานพิธีเปิด  ทั้งนี้ การจัดอบรมขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp Turbo ทั้งสองรุ่น   ได้รับเกียรติจากวิทยากร นางยุวดี  วงษ์น้อย และนายปฏิภาณ  จินาวงค์ จาก TMT (Thailand Master Trainer) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาให้ความรู้และเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ

รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562

42201  42202

42203  42204

42205

 

รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2562

43101  43102

43103  43104

43105  43106

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น