ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การควบคุม ตรวจสอบกำกับ และติดตาม การดำเนินงานการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ฯ

Details

DSC 0002  DSC 0007

DSC 0008  DSC 0006

DSC 2

การควบคุม ตรวจสอบกำกับ และติดตาม การดำเนินงานการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ฯ : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ การควบคุม ตรวจสอบ กำกับ และติดตาม การดำเนินงานการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมประชุมกับโรงเรียนเขาดินประชานุกูลที่ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น