ติดต่อออนไลน์  

q a

   

นิเทศติดตามการความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.13

Details

นิเทศติดตามการความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.13 : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานคณะกรรมการ นิเทศติดตามการความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.13 (พ.ศ.2561-263) และนโยบาย สพฐ. ปีการศึกษา 2562 และการวางแผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

13  5

8  11

18  28

29  35

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น