ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข และ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม

Details

การนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข และโรงเรียนนาโยงวิทยาคม นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ สหวิทยาเขตทับเที่ยง ได้นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (พ.ศ. 2561 – 2563) และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 และการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ในปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข และโรงเรียนนาโยงวิทยาคม

 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

1.1.1  1.1.2

1.1.3  1.1.4

1.1.6

 

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม

1.2.2  1.2.1

1.2.4  1.2.5

1.2.3

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น