ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 รณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันออกกำลังกายในวันพุธของทุกสัปดาห์

Details

สพม. 13 รณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันออกกำลังกายในวันพุธของทุกสัปดาห์ : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  รณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมกันออกกำลังกายในวันพุธของทุกสัปดาห์  ตามมติที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดที่เห็นชอบให้ขอความร่วมมือส่วนราชการในจังหวัดตรังแต่งกายชุดกีฬาทุกวันพุธของทุกสัปดาห์  โดยบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ร่วมกันออกกำลังกาย เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง

DSC 8659DSC 8656

DSC 8665  DSC 8658

DSC 8680  DSC 8694

DSC 8695  DSC 8697

DSC 8678

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น