ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม.13 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

Details

สพม.13 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย นายกรุณพล  พราหมเภทย์  นายสมมาตร์  สุวรรณทวี และนายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13    และบุคลากรของสำนักงานฯ  ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง

DSC 8743  DSC 8740

DSC 8759  DSC 8771

DSC 8782  DSC 8788

DSC 8756  DSC 8791

DSC 8735

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น