ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมข้าราชการและลูกจ้างใน สพม. 13 ครั้งที่ 3/2562

Details

การประชุมข้าราชการและลูกจ้างใน สพม. 13 ครั้งที่ 3/2562  :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13   เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามการดำเนินงาน   ของแต่ละกลุ่มงาน โดยมี นายกรุณพล  พราหมเภทย์  และนายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง

DSC 8843  DSC 8842

DSC 8848  DSC 8851

DSC 8866  DSC 8871

DSC 8884  DSC 8885

 DSC 8890  DSC 8895

DSC 8898  DSC 8900

DSC 8904  DSC 8907

DSC 8917  DSC 8919

DSC 8844

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น