พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Thursday, 09 January 2020 16:37
Written by sirarat
Hits: 377

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วย นายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  โดยมี นายอนุชา  บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน  นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวต้อนรับ  และ นายอำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562  ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563  ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ล้ำค่า  ภูมิปัญญาเด็กใต้  นวัตกรรมก้าวไกล  นำเด็กไทยสู่สากล” พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดแสดงนิทรรศการ และจัดกิจกรรมสร้างทักษะอาชีพ  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัด ดังนี้

  1. โรงเรียนกันตังพิทยากร ออกแบบและจัดตกแต่งซุ้มนิทรรศการ และซุ้มกิจกรรมสร้างทักษะอาชีพ  
  2. โรงเรียนเมืองกระบี่ จัดนิทรรศการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. โรงเรียนบางดีวิทยาคม จัดกิจกรรมสร้างทักษะอาชีพนักเรียน สาธิตการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทพธาโร

DSC 9827  DSC 9859

DSC 9864  DSC 9833

DSC 9836  DSC 9845

DSC 9902  DSC 9904

DSC 9906  DSC 9915

DSC 9926  DSC 9935

DSC 9942  DSC 9945

DSC 9954  DSC 9956

DSC 9958  DSC 9966

DSC 9935