สพม. 13 เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Friday, 10 January 2020 09:28
Written by sirarat
Hits: 329

สพม. 13 เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 : นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลและเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันฯ เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2563 ณ สนามแข่งขันทักษะ โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนปากพนัง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

DSC 9616  DSC 9597

DSC 9624  DSC 9631

DSC 9634  DSC 9642

DSC 9655  DSC 9677

DSC 9684  DSC 9696

DSC 9712  DSC 9720

DSC 9724  DSC 9736

DSC 9763  DSC 9777

DSC 9801  DSC 9978

DSC 9988