ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Details

DSC 0033  DSC 0010

DSC 0018  DSC 0030

DSC 0061  DSC 0096

DSC 0098  DSC 0110

DSC 0112  DSC 00790

 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา : วันที่ 12 มกราคม 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานดำเนินการการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

                 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น