การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Details
Category: ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
Published on Tuesday, 14 January 2020 10:11
Written by nantarat
Hits: 783

DSC 0033  DSC 0010

DSC 0018  DSC 0030

DSC 0061  DSC 0096

DSC 0098  DSC 0110

DSC 0112  DSC 00790

 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา : วันที่ 12 มกราคม 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานดำเนินการการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

                 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล