ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Details

การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  มอบหมายให้  นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรของสำนักงานฯ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน    เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Video Conference  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี  นายธีร์  ภวังคนันท์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมอบนโยบายแก่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่          22 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมศรีตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

DSC 3599  DSC 3600

DSC 3604  DSC 3609

DSC 3603

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น