ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี

Details

ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี : วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอำมาตย์ 100 ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

แผนพฒนา รร.อำมาตย ๒๐๐๖๒๓ 0002  แผนพฒนา รร.อำมาตย ๒๐๐๖๒๓ 0007

แผนพฒนา รร.อำมาตย ๒๐๐๖๒๓ 0022  แผนพฒนา รร.อำมาตย ๒๐๐๖๒๓ 0012

แผนพฒนา รร.อำมาตย ๒๐๐๖๒๓ 0021  แผนพฒนา รร.อำมาตย ๒๐๐๖๒๓ 0018

แผนพฒนา รร.อำมาตย ๒๐๐๖๒๓ 0017  6  

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น