ติดต่อออนไลน์  

q a

   

“เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”

Details

“เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” : วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีงบประมาณ 2563  ซึ่งมีผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมกิจกรรม การเคารพธงชาติ สวดมนต์ประกอบพิธีทางศาสนา กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต การแสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต  กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว ศึกษากระบวนการปลูกข้าวโพด พืชผักสวนครัว ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักการของการอยู่อย่างพอเพียง (ไร่คงสวัดิ์)  โดยมีนายประโยชน์  สมศักดิ์ นายอำเภอนาโยง นายติระ  ไกรเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งนำเสนอและชมการศึกษาดูงานในครั้งนี้  ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง   

DSC 0083  DSC 0076

DSC 0097  DSC 0081

DSC 0079  DSC 0106

DSC 0111  DSC 0113

DSC 0120  DSC 0140

DSC 0183  DSC 0188

DSC 0200  DSC 0203

DSC 0167

 

  

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น