ติดต่อออนไลน์  

q a

   

“เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ปี 2563

Details

“เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” : วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมกิจกรรม สวดมนต์ประกอบพิธีทางศาสนา กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ถวายสังฆทาน ร่วมฟังธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติตน เกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ เสร็จจากภารกิจฟังธรรมแล้วมีการบำเพ็ญประโยชน์โดยการพัฒนาบริเวณวัด กวาดเก็บขยะ ล้างห้องน้ำ ณ วัดพระงาม อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

DSC 0251  DSC 0247

DSC 0254  DSC 0259

DSC 0270  DSC 0279

DSC 0285  DSC 0291

DSC 0299  DSC 0304 DSC 0326  DSC 0334

DSC 0344  DSC 0281

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น