ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

Details

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต : วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายกรุณพล  พราหมเภทย์  และนายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563  ในกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดและความซื่อสัตย์สุจริตด้วยการอนุรักษ์ทะเล มหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล      โดยการรับฟังการบรรยายความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า  หลังจากนั้นได้ร่วมกัน     ปล่อยพันธุ์ลูกปูม้าและปลูกป่าชายเลน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 

DSC 3676  DSC 3712

DSC 3803  DSC 3805

DSC 3753  DSC 3760

DSC 3765  DSC 3774

DSC 3820  DSC 3880

DSC 3854  DSC 3860

DSC 3878  DSC 3874

DSC 3883  DSC 3887

DSC 3899  DSC 3709

 

 

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น